Uavhengig kontroll

Home / Uavhengig kontroll

Hva er uavhengig kontroll?


For de fleste tiltakshavere/ byggherrer er dette med uavhengig kontroll et ukjent og nytt område. Uavhengig kontroll ble innført som en obligatorisk del av et tiltak fra 01.01.2013.

Uavhengig foretak skal kontrollere det foretaket som prosjekterer og utfører de områdene som er underlagt obligatorisk kontroll.

Obligatorisk uavhengig kontroll er nytt virkemiddel som kommer i tillegg til den egenkontrollen de utførende foretakene allerede har.

 

For nye boliger skal følgende områder kontrolleres av uavhengig foretak:

• Fuktsikring i våtrom

• Lufttetthet 

 


 

Bestill time